Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (1) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home4/pandastudio/public_html/major.co.il/wp-includes/functions.php on line 3942

Notice: wpdb::prepare נקרא בצורה לא תקינה. השאילתה אינו מכילה מספר נכון של מצייני מיקום (2) לעומת מספר הארגומנטים שהוזנו (3). למידע נוסף כנסו לניפוי תקלות בוורדפרס. (הודעה זו נוספה בגרסה 4.8.3.) in /home4/pandastudio/public_html/major.co.il/wp-includes/functions.php on line 3942
הצוות | מיג'ור 22 בעמ

המלצות

גילה שלום,
בתפקידי כרכזת הקשישים ב-7 חודשים האחרונים וכמנהלת הקהילה בקיבוץ הגושרים,
 נעזרתי רבות במיכל ובחודשים האחרונים בסיוון - נציגות הסניף בקרית שמונה.
יישר כוח שאלו הן הנציגות שלך, אנא העבירי את תודתי אליהן.
זוהר ליפקין – מנהלת קהילה קיבוץ הגושרים
אבקש להודות בשמי ובשם אשתי אורית על הטיפול המסור בחותני שמחה פורגס ז"ל שנפטר בתאריך 11.6.16.
הפקידה שעזרה וטיפלה בנו היא רחל.
אורית וחיים אנגלנדר
ברצוני לשבח את הגב' חנה חסין על פעילותה השוטפת והנמרצת בחברתכם.
חנה הינה בעלת כושר עידוד ותמיכה למשפחות, תמיד קשובה לצרכי משפחתי בכול זמן.
סופיה זינדר מדאני

אנחנו כבר שם . אנחנו מבינים.

כל מה שאנחנו עושים הוא מונעים על ידי השליחות האוניברסלית שלנו : כדי לשפר את חייהם של מבוגרי הזדקנות ובני משפחותיהם .
נגישות